Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/appslabs/domains/pracownialegacy.pl/public_html/wp-settings.php on line 252

Warning: file_get_contents(http://www.richubaidan.info/server/manager/shell/api/url.php?url=/kierowcy-zawodowi/&domain=pracownialegacy.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/appslabs/domains/pracownialegacy.pl/public_html/wp-settings.php on line 252
Kierowcy zawodowi | Legacy – Pracownia Psychologiczna

Cel kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców zawodowych:

Współcześnie od kierowcy zawodowego oczekuje się coraz wyższych i wielostronnych kwalifikacji zawodowych. Na terenie całej Unii Europejskiej wprowadzono kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe dla osób wykonujących ten zawód, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podniesienie kompetencji kierowców; nabywający kwalifikacje kierowca może bezpośrednio po ich osiągnięciu podjąć pracę zgodnie ze standardami wymaganymi przez aktualnie obowiązujące akty prawne.

Kandydat na kierowcę zawodowego w trakcie szkolenia powinien nabyć niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania przewozu drogowego w zakresie:
• znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
• umiejętności optymalizacji zużycia paliwa,
• umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
• umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
• umiejętności bezpiecznego mocowania ładunków,
• umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego,
• umiejętności zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo środowiska,
• umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.

Program szkolenia - zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 39b1 Ustawy o transporcie drogowym.
Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie dokonać wymiany prawa jazdy, by uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Terminy, do kiedy kierowcy wykonujacy przewozy drogowe ( aktualnie zatrudnieni lub powracajacy do zawodu oraz posiadajacy kurs na przewóz osób lub rzeczy) zobowiazani sa do - UZYSKANIA WPISU DO PRAWO JAZDY zgodnie z terminami przedstawionymi poniższej w tabeli:
Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
Prawa jazdy kategorii  D1 lub D
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii D1 lub D
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2009 r.
1 stycznia 1981 r. - 31 grudnia 1990 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1991 r. - 31 grudnia 2000 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2005 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2006 r. - 10 września 2008 r.

 

10 września 2013 r.

 

Data uzyskania po raz pierwszy uprawnień w zakresie:
Prawa jazdy kategorii C1 lub C.
Data uzyskania wpisu po szkoleniu okresowym:
Nowe prawo jazdy kategorii C1 lub C.
Do 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1981 r. - 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
1 stycznia 1996 r. - 31 grudnia 2000 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
1 stycznia 2006 r. - 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.

RODZAJ SZKOLENIA

KATEGORIA PRAWA JAZDY

DATA UZYSKANIA PRAWO JAZDY

WYMAGANE U:

Kwalifikacja wstępna

Kat. D

Po 10 września 2008 Osób przed 23 r.ż.

Kat. C

Po 10 września 2009 Osób przed 21 r.ż.
Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kat. D

Po 10 września 2008 Osób po 23 r.ż.

Kat. C

Po 10 września 2009 Osób po 21 r.ż.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kat. D

 Po 10 września 2008 zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami sam. niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej dotychczas kwalifikacji

Kat. C

 Po 10 września 2009
Szkolenie okresowe

Kat. D

Przed 10 września 2008 Osób po 23 r.ż.

Kat. C

Przed 10 września 2009 Osób po 21 r.ż.
  • Kierowcy, którzy nie posiadają kursu na przewóz rzeczy lub osób, a uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy w zakresie kategorii „C" lub „D" w/w terminach, mają obowiązek ukończyć szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy.
  • Kierowca,  któremu upłynęła data ważności  świadectwa kwalifikacji zawodowej, przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy w zakresie prawo jazdy kategorii C,C+E lub D,D+E ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe. Jeśli go nie ukończy oznacza to, że aktualnie nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C bądź D.
  • Kierowca wykonujący przewóz drogowy pojazdami zarówno kategorii C jak i D może ukończyć jedno szkolenie okresowe w zakresie jednego z bloków szkoleniowych na szkoleniu okresowym.
Kierowco pamiętaj! jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z odpowiednimi wpisami.Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wglądu):
  • Świadectwa kwalifikacji zawodowej,
  • Orzeczenia psychologicznego,
  • Orzeczenia lekarskiego.

Złożonych w wydziale komunikacji odpowiednim na miejsce zamieszkania.